Malawi i Zambia – październik 2018 – polska grupa

Malawi i Zambia – październik 2018 – polska grupa

Malawi i Zambia – październik 2018 – polska grupa
17 października – 31 października 2018

widok-malawi

MALAWI. Malawi to kraj pozbawiony dostępu do morza. Położony jest w Afryce południowo-wschodniej. Z północy na południe kraju rozciąga się Wielki Rów Zachodni, w obrębie którego znajduje się trzecie co do wielkości jezioro afrykańskie – Niasa, powstałe w wyniku ruchów tektonicznych na obszarze Wielkich Rowów Afrykańskich. Z południowych krańców jeziora wypływa rzeka Shire, będąca dopływem Zambezi. Na wschód i zachód od jeziora Niasa w krajobrazie dominują wysokie płaskowyże. Położona na północy kraju wysoczyzna Nyika sięga 2600 m n.p.m. Na południe od jeziora Niasa rozciąga się wyżyna Shire, która przechodzi w masyw górski Mlandżi, osiągający wysokość 3002 m n.p.m. Klimat Malawi jest podrównikowy na przeważającym obszarze kraju.

ZAMBIA. Pierwotnie tereny dzisiejszej Zambii zamieszkiwali Buszmeni, a od ok. VI wieku zaczął się napływ ludów Bantu. Od XIV do XV wieku pod wpływami państwa Monomotapa. W XIX wieku na terenie Zambii powstały dwa stabilne twory państwowe – państwo Barotse (na zachodzie) i Bemba (na południowym zachodzie). W 1835 w Zambii osiedlił się zuluski lud Nguni. W II połowie XIX wieku tereny Zambii zaczęły być stopniowo penetrowane przez europejskich misjonarzy, handlarzy i odkrywców. Jednym z odkrywców był Brytyjczyk David Livingstone. On jako pierwszy z Europejczyków zobaczył wodospad na rzece Zambezi i nazwał go na cześć królowej Wiktorii. W 1888 Cecil Rhodes uzyskał od miejscowych władców przywileje do eksploatacji złóż mineralnych. Od 1902 Zambia znalazła się pod zarządem Brytyjskiej Kompanii Afryki Południowej, którą kierował Rhodes. W tym czasie rozpoczęła się tam eksploatacja bogatych złóż rud miedzi, a także budowa linii kolejowych dla umożliwienia wywozu surowców.

W 1911 roku tereny te zostały przekształcone w brytyjski protektorat o nazwie Rodezja Północna. Od 1924 do uzyskania niepodległości Rodezją Północną administrował rząd brytyjski. W okresie międzywojennym Rodezja Północna stała się największym producentem miedzi na świecie. W trakcie trwania II wojny światowej zaczęły rozwijać się zambijskie ruchy narodowowyzwoleńcze. W 1948 roku utworzona została pierwsza afrykańska organizacja, Kongres Rodezji Północnej która w 1951 przekształciła się w Afrykański Kongres Narodowy Rodezji Północnej. W dziesięcioleciu 1953-1963 Zambia wchodziła w skład Federacji Rodezji i Niasy w której największe wpływy posiadali biali z Rodezji Południowej – mniejszościowe rządy budziły silne niezadowolenie czarnych mieszkańców kraju. W 1959 roku doszło do rozłamu w Afrykańskim Kongresie Narodowym Rodezji Północnej w wyniku którego utworzono radykalniejszą Zjednoczoną Narodową Partię Niepodległości, a na czele ruchu stanął Kenneth Kaunda. Kaunda domagał się przyznania Rodezji Północnej samodzielności i możliwości wystąpienia z Federacji. W 1962 roku odbyły się wybory po których utworzono rząd koalicyjny Zjednoczonej Narodowej Partii Niepodległości która wygrała wybory z mniejszym Afrykańskim Kongresem Narodowym Rodezji Północnej. Premierem rządu koalicyjnego został Kenneth Kaunda.

LIWONDE NATIONAL PARK. Liwonde ma populację liczącą około 12 000 dużych ssaków i jest gospodarzem ponad 380 gatunków ptaków. Do dużych ssaków należą: bawół afrykański, antylopa (w tym eland zwyczajny, zagrożona antylopa i rój wodny), pawiany , nosorożce czarne , krzaczaste, słonie, hipopotamy, impala, kudu, małpy i guźce. W parku znajduje się kilkadziesiąt innych gatunków ssaków wypasanych, a także krokodyle.

Liwonde była bardzo aktywna w działaniach ochronnych i programach przenoszenia zwierząt. Od 1990 roku słonie, czarne nosorożce, elfy, impale, kudu, sobowtóry, guźce, wodne i zebra zostały przeniesione do lub z parku. W 2011 r. Ankieta dotycząca parku, ufundowana przez Wilderness Trust, oszacowała, że było około 545 słoni, 506 bawołów, 491 sable, 3 159 waterbuck, 1526 impala, 1.269 guzka i 1942 hipopotama. Według CNN w Liwonde jest około 800 słoni od 2017 r.

Park Narodowy South Luangwa we wschodniej Zambii , najbardziej wysunięty na południe z trzech parków narodowych w dolinie rzeki Luangwa , jest znanym na całym świecie rezerwatem dzikich zwierząt. Koncentracje zwierzyny po meandrującej rzece Luangwa i jej lagunach należą do najbardziej intensywnych w Afryce. Rzeka roi się od hipopotama i krokodyla i zapewnia linię życia dla jednej z największych różnorodności siedlisk i dzikiej przyrody, wspierając ponad 60 gatunków ssaków i ponad 400 gatunków ptaków.

Obsługuje duże populacje żyrafy Thornicroft , a stada słoni i bawołów Cape często kilkaset silnych. Jest to jeden z najbardziej znanych parków narodowych w Afryce na spacery safari . Założony jako rezerwat dzikich zwierząt w 1938 r., Stał się parkiem narodowym w 1972 r. I obejmuje obecnie 9 050 km². Parku South Luangwa National Park. Jest to jeden z najpiękniejszych parków całego kontynentu.

Park prowadzony jest na bardzo wysokim poziomie, spotkać tu można masę zwierząt, zamieszkują tu m.in. żyrafy, bawoły, impale, słonie czy hipopotamy ale również wiele gatunków ptaków i rzadko spotykanego lamparta.

JEZIORO MALAWI położone jest w Afryce Wschodniej, w systemie Wielkiego Rowu Afrykańskiego. Niecka jeziora powstała przed milionami lat, w wyniku olbrzymiego pęknięcia skorupy ziemskiej. Położone na wysokości 474 m nad poziomem morza, wśród wysokich gór, jezioro zachwyca czystością wody, niezwykle urozmaiconą linią brzegową, a przede wszystkim olbrzymią ilością barwnych, endemicznych pielęgnic chętnie hodowanych w akwariach. Trzeba podkreślić, że drugiego takiego skupiska pielęgnic nie znajdziemy nigdzie na świecie. Szacuje się, że w jeziorze żyje około 600 gatunków z ogólnej ilości ok. 1500 znanych pielęgnic. Wraz ze stabilizacją sytuacji polityczno-gospodarczej w tym rejonie dokonywane są odkrycia nowych gatunków, zwłaszcza u wybrzeży Mozambiku, a ostatnio również u wybrzeży Tanzanii.

Jezioro ma imponujące rozmiary: długość ok. 640 km, co w przybliżeniu odpowiada odległości z Sopotu do Zakopanego i szerokość 26,5-80 km. Powierzchnia jeziora wynosi 29.604 km², a maksymalna głębokość 704 m, co stawia je na 9 miejscu wśród jezior świata. Lustro wody jeziora podlegało ciągłym wahaniom. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zakres wahań wynosił 2m od 472 do 474m nad poziomem morza.

Niebieska barwa wody już z daleka zdradza, że wody jeziora są bardzo czyste. Przezroczystość wody sięga 17 m, a w niektórych rejonach nawet 20 m. Pozwala to na obserwowanie życia pod wodą z łodzi czy też z brzegu. Woda jeziora jest silnie natleniona, miękka (4-6 stopni niemieckich), zasadowa, a średnie pH w temperaturze 28-30 °C wynosi 8,3.

Wąski szelf przybrzeżny zamieszkiwany przez olbrzymie ilości barwnych pielęgnic, ciągnie się zaledwie kilka – kilkanaście metrów od brzegu. W niektórych miejscach, jak na przykład od strony Tanzanii jest on prawie niezauważalny. Tam góry wznoszące się na wysokość 1000 m ponad lustro wody, pod powierzchnią wody opadają pionową skałą na głębokość około 600 m. To między innymi powoduje ograniczenie połowów ryb ozdobnych od strony Tanzanii.

Jezioro jest zlewiskiem wielu rzek tego rejonu lecz ich wody tylko w niewielkim stopniu zasilają nieckę jeziora. Wiele tych rzek, jak na przykład rwąca i niebezpieczna rzeka Lilongwe przepływająca przez stolicę kraju, prawie całkowicie ginie w bagnach i tylko niewielka część jej wód wpływa do jeziora. Wody rzek stanowią zaledwie 1/3 bilansu wodnego jeziora, 2/3 wód jeziora pochodzi z opadów atmosferycznych i chociaż coś takiego wydaje się nam nieprawdopodobne w warunkach afrykańskich, to jednak tak ogromna masa wody jest w stanie kształtować nad swoją powierzchnią mikroklimat. Potężne krótkotrwałe burze z piorunami, szczególnie nocą są tu bardzo częste, podczas gdy ani jedna kropla deszczu przez długie okresy może nie spaść na otaczający je ląd. Jest to konsekwencją wiatrów wiejących od brzegu, wywołanych różnicą temperatur pomiędzy lądem i powierzchnią wody. Wiatr wieje tu przez cały dzień, przyjemnie schładzając powietrze, przez co nie odczuwa się dokuczliwych upałów. Powierzchnia wody jest w ciągłym ruchu. Wieczorem przy zachodzie słońca wiatr ustaje, tafla wody jakby prostuje się. Wyraźnie wyczuwa się rozpalony afrykański ląd.

NIASA, MALAWI – jezioro pochodzenia tektonicznego, położone w południowo-wschodniej Afryce. Jego wody podzielone są pomiędzy trzy państwa: Malawi, Tanzanię i Mozambik. Położone jest najbardziej na południe spośród wszystkich jezior Wielkich Rowów Afrykańskich. Jezioro otoczone jest przez wysokie góry dochodzące do 3000 m. Odpływ wód z jeziora następuje poprzez rzekę Shire – dopływ Zambezi. Na jeziorze znajduje się wiele wysp; największe z nich to Likoma i Chizumulu.

Jezioro ma wydłużony południkowo kształt – jego długość wynosi około 550 km, szerokość od 20 do 55 km. Zajmuje powierzchnię 29 600 km². Dno jeziora Niasa stanowi kryptodepresję – położone na wysokości 476 m n.p.m. osiąga maksymalną głębokość 706 m. Pojemność jeziora wynosi około 7200 mld m³. Odkrywcą dla Europejczyków i pierwszym badaczem jeziora był David Livingstone, który przybył nad jego brzegi w 1859 r.

PARK NARODOWY – Obszar na południowym krańcu jeziora, położony w granicach państwa Malawi, od 1980 roku objęty jest ochroną w ramach Parku Narodowego Jeziora Niasa (ang. Lake Malawi National Park). Żyje tu wiele endemicznych gatunków ryb, będących kluczowym przykładem specjalizacji ewolucyjnej. Z tego względu park ten w 1984 roku wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Powierzchnia parku wynosi 94 km².

PROGRAM

Dzień 1. Przyjazd do hotelu w Lilongwe – Kiboko Town, kolacja w hotelu (wiza dwukrotnego wjazdu za 200 USD – dodatkowo płatne)

Dzień 2. Po śniadaniu wyjazd z Lilongwe do Liwonde National Park (Malawi). Po południu przyjazd do obozu Mvuu obok PN Liwonde (pełne wyżywienie, kolacja i zakwaterowanie w dwu-osobowych domkach).

Dzień 3. Obóz Mvuu (pełne wyżywienie, śniadanie, safari łodzią po rzece Shire – obserwacja dzikich zwierząt, obiad, popołudniowe safari samochodami, kolacja i zakwaterowanie w domkach dwuosobowych).

Dzień 4. Śniadanie, a następnie safari łodzią, po safari łodzią odjeżdżamy z obozu Mvuu do Cape Maclear, zakwaterowanie w Thumbi View Lodge (pełne wyżywienie, zakwaterowanie w domkach dwuosobowych) – najpiękniejsze miejsce na wybrzeżu jeziora Malawi.

Dzień 5. Thumbi view Lodge (pełne wyżywienie, zakwaterowanie w domkach dwuosobowych). Nurkowania.

Dzień 6. Thumbi view Lodge (pełne wyżywienie, zakwaterowanie w domkach dwuosobowych). Nurkowania.

Dzień 7. Thumbi view Lodge (pełne wyżywienie, zakwaterowanie w domku na podstawie dzielenia dwóch osób). Nurkowania.

 

Dzień 8. Po śniadaniu wyjazd do hotelu Lilongwe – Hotel Kiboko Town, kolacja w hotelu. Po południu – zwiedzanie miasta, zakupy, pamiątki.

Dzień 9. Wyjazd rano do Zambii do Parku Narodowego South Luangwa. Pełne wyżywienie, zakwaterowanie w chalets (transfer busem – Mercedes Sprinter, wiza na granicy 50 USD).

Dzień 10. Po wczesnym śniadaniu safari. Później czas na relaks, herbatę, obiad po powrocie. Safari nocne.

Dzień 11. Po wczesnym śniadaniu safari. Po obiedzie czas na relaks, herbatę, obiad po powrocie. Safari nocne.

Dzień 12. Wyjazd z South Luangwa na nocleg w Lilongwe w hotelu Kiboko Town, kolacja w hotelu.

Dzień 13. Powrót

 

KIEDY: 17.10 – 31.10.2018

Cena za osobę nienurkującą 3250 USD + przelot
Cena za osoba nurkująca 3490 USD + przelot

CENA ZAWIERA
– transport w wygodnych pojazdach safari
– wyspecjalizowaną załogę, w tym doświadczonego kierowcę / przewodnika
– zakwaterowanie w hotelu Kiboko Town
– zakwaterowanie w Thumbi view Lodge – pełne wyżywienie
– pełne wyżywienie w Mvuu (trzy posiłki dziennie)
– dwa safari łodzią w Liwonde NP
– opłata za wstęp do parku i zakwaterowanie
– 2 safari dzienne i 2 safari nocne w Liwonde
– 6 nurkowań
– opłatę na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w wysokości 13 PLN
– ubezpieczenie turystyczne KL, NNW, bagaż
– opiekę polskiego instruktora nurkowania

CENA NIE ZAWIERA
– przelotu z Polski do Lilongwe – ok 3400 PLN
– opłat wizowych dla Malawi / Zambia i innych wydatków osobistych
– opcjonalnych zajęć w Liwonde NP i nad jeziorem
– ubezpieczenia nurkowego
– ubezpieczenia od chorób przewlekłych i kosztów rezygnacji
– napojów

PYTANIA I REZERWACJA: biuro@nurkowanienaswiecie.pl lub tel 22 566 39 19

Malawi i Zambia – październik 2018 – polska grupa


Zadzwoń i opowiedz nam o swoich marzeniach, a my przygotujemy ofertę spełniającą Twoje oczekiwania.

Wypełnij formularz


Nasze pozostałe kierunki

[/vc_column][/vc_row]

 


Nasze pozostałe strony


Call Now Button